Tjänster för företag

Hur jag kan hjälpa dig hjälpa dina anställda

välmående medarbetare

Vad kan du som arbetsgivare göra för dina medarbetares hälsa och välmående? Den bästa investering du kan göra är att satsa på ett välmående företag. Mår personalen bra blir det bättre energi och lönsamhet i företaget! 

Med min vägledning hjälper ni varandra att nå era mål och ge er själva bättre möjligheter till balans i livet, både på fritiden och i arbetet. Vi arbetar med kost, träning och livsstil för att hjälpa alla till sin bästa potential och företaget mer produktivt.

Inspirationsföreläsningar

Jag hjälper dig inspirera dina medarbetare till bättre hälsa, energi och välmående. Med inspiration och kunskap förmedlar jag vikten av näringsrik kost och träning. 

l

Individuella analyser

Erbjud dina medarbetare individuella Hälso- och Livsstilsanalyser med rekommendationer för att de ska ha bästa förutsättningarna. En välmående, målinriktad medarbetare orkar ge mer energi till företaget. Mer energi till företaget ger mer lönsamhet.

w

Coaching

Grupp – eller individuell coachning anpassat till ditt företags behov utifrån energi, balans, välmående, kost, mental eller fysisk träning, långvarig sjukdom eller allvarlig diagnos. Vi skräddarsyr tillsammans det behov som just ni har i ert företag.